Awesome Image

Kardiologija

Ambulanta Ćirković

Veterinarski pacijenti su u poslednjih 20ak godina postali podložni kardiološkim problemima. Njihovi problemi su kako urođeni, zbog preselekcionisanja i težnje da se istaknu određene karakteristike rase, tako i stečeni, nastali kao posledica načina života, problema u ishrani. Savremenim dijagnostičkim metodama, dolazimo do brze i pouzdane dijagnoze, koja nam pomaže u prognozi toka bolesti i određivanju najbolje terapije.

Awesome Image
Awesome Image